Het oogsten houdt niet op.

Ondanks de droogte en de foeragerende dieren  toch nog een prachtige opbrengst aan aardperen.