Wie we zijn

Proeftuin Meerhoven is een coöperatie met drie bestuursleden, betalende leden en vrijwilligers met als doel het verrichten van werkzaamheden op het gebied van stadslandbouw.

Op 30 mei 2016 maakte Leo Bakx, initiatiefnemer, voor het eerst contact met Brigitte de Haan van Porthos om het gesprek over het project te openen. Negen maanden later op 11 januari zag Proeftuin Meerhoven formeel het voorjaarslicht! Op 24 januari werd de beheerovereenkomst voor een stuk grond aan Park Forum met de gemeente getekend.

Op dit moment zijn er zo’n 10 vrijwilligers actief bij het project betrokken en worden de contouren van de tuin zichtbaar.

De huidige bestuursleden zijn:

  • Claire Jackson (voorzitter)
  • Bennie Verbruggen (penningmeester)
  • Gertjan Brouwer (secretaris)

Inge Kouw verricht diverse ondersteunende werkzaamheden qua communicatie.

mei 2020